İndir
(İndirdiğiniz MPEG-4 formatlı videoyu izlemek için QuickTime programını kullanabilirsiniz.)


KASİDE

Derdimendim yâ Rasûlallah, devâ ol derdime,
Destgir ol, yâ Habiballah, bu asî mücrime!..
Sen şefâat kânı varken, yalvarayım ben kime?..
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, Muhammed Mustafâ hayrânıyım..

Bûy-i vaslındır, muattar eyleyen sünbülleri,
Nur cemâlinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri,
Gül cemâlindir Habîbim, mesteden bülbülleri,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım

Cânını cânâne kurban eyliyor pervâneler,
Bezm-i vaslın neş’esinden, gaşyolur mestâneler,
Âşıkın gözyaşlarından, doldu hep peymâneler,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, Muhammed Mustafâ hayrânıyım..

Ermek istersen, O şâh’ın himmet-ü imdâdına,
Cân ü dilden âşık ol sen; “İsm-i zât” evrâdına,
Ses verir (Ulvî); melekler âteşin feryâdına,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, Muhammed Mustafâ hayrânıyım!

***

Derûn-u dilde her derde devâsın yâ Rasûlallah!
Muhammed Mustafâ hayrü'l-vera'sın yâ Rasûlallah!

Muallâ cilvegâhın ka'be kavseyni ev ednâdır.
Cemâl-i pür kemâle âşinâsın yâ Rasûlallah!

Leamruk pâye-yi kudsiyyetin deryâ-yı ihsandır.
Günahkâr ümmetin için mürtezâsın yâ Rasûlallah!

Seni medheylemek ister bu gönlüm yâ Rasûlallah!
Senin meddâhın Allah'dır benim medha gücüm yetmez...

Çiçekler lâleler güller sana ilân-ı aşk eyler.
Gönüllerde esen ba'd-ı sabâsın yâ Rasûlallah!..

Ali Ulvi KURUCU
 

Son Uyarı - Ana Sayfa