İSTİKAMETİ ŞERİATTI
(*)

Mehmed Emin ER Hoca

Malumunuzdur ki; merhum şeyh Muhammed Zahid Efendi'nin istikameti şeriata uygundu. Nasıl ki kıyafeti, biçimi her hali tamamıyla yasayışı şeriata uygundu. ''İnsandan sorma, ona mulâzemet edenlere arkadaşlarına bak'' derler.

Bugün çeşitli yerlerde Avrupa'da, Amerika'da Hindistan'da, Malezya'da, Riyad, Mekke, Medine'de şeyh efendinin mensupları elhamdü lillah hepsi şeriat âdâbıyla yasıyorlar. Her gittiğimde onlara misafir oluyorum, beraber kalıyoruz hatta ev ailesi tamamıyla şeriatın emrettiği gibi yasıyorlar. Bu bid'atlere sapmadan yasayış; onları terbiye edenin büyüklüğüne, onun ma'rifetine, onun himmetine delâlet ediyor. Büyüklük bakımından bu kâfidir.

Her şeyden daha ziyade burada şuurlu insanlar tahsilli insanlar, profesör, doktor, mühendisler vardır ki; başka bir meşrepte o kadar göremezsiniz.

Bazı kimseler binlerce cahil insanları etrafına toplar ama, böyle tahsilli kimselere herkesin gücü yetmez. Onun için büyük zatlar demişlerdir ki: ''Tahsilli insanları, alimleri çekmek en zor bir şeydir. Cahili çekmek de en kolay bir şeydir.'' Ama terbiye bakımından onlar daha çabuk oluyor; cahil daha geç oluyor. O zaman bu büyük bir keramettir. Bu keramet merhum şeyh efendinin büyüklüğüne öyle delildir ki; bu günün gündüz olduğu gibi şüphe olmayan gerçektir.

Allah-u Tealâ Azze ve Celle bizi onların şefaatinden himmetinden mahrum eylemesin.

(*) Son Uyarı, Kasım 1997

Son Uyarı - Ana Sayfa